Projecte social

PROJECTE SOCIAL : CASA D’ACOLLIMENT ESPAI I PROGRAMA DE REINSERCIÓ PAIRE

La Ong valenciana ASSOCIACIÓ ÀMBIT porta 30 anys de trajectòria treballant en la reinserció de persones judicialitzades, especialment amb problemes de salut mental, des de la perspectiva de recuperació, sobre la base d’un model comunitari des de l’enfocament dels drets humans.

El projecte de reinserció «Casa d’ acollida Espai» en el Barri de Natzaret a València ajuda a minimitzar les conseqüències de la presó oferint un acompanyament a persones per a la seua reinserció.

A través de l’Habitatge Tutelat intervenim amb la finalitat d’agilitzar l’adaptació e re-incorporació social de les persones exreclusas amb malaltia mental, podent assegurar un seguiment del tractament psiquiàtric, augmentar l’adherència a programes terapèutics, manteniment de l’acte-cuidat i previndre conductes de risc per a ells mateixos o per a les persones que els envolten.

Intervenim sota metodologia oberta, flexible, participativa. Apliquem tècniques orientades a la intervenció centrada en la persona (PCP) i al model assertiu-comunitari.

El programa PAIRE, es duu a terme sota la mateixa estructura i filosofia que la resta d’accions de la nostra associació. D’aquesta manera, està dividit en tres fases diferenciades. Percebem com a efectiu el treball a llarg termini, ininterromput, des de dins de presó, residint en els nostres recursos i en els seus propis habitatges. I responem davant els diferents obstacles que puga trobar la persona, siguen quals siguen. Perquè sabem que eixir de la presó mai ha sigut fàcil.